بسمه تعالی

 

فراخوان حمایت از رساله ها و طرح های پژوهشی دانشگاهی

 

شرکت پاکان پلاستکار زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ و از شرکت های پیشرو در فناوری های نانو و نانو کامپوزیت

ها در راستای حمایت از پروژه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، الویت های پژوهشی ذیل را در نظر

دارد:

تولید فیلم های بسته بندی هوشمند

تولید فیلم های بسته بندی فعال

تولید فیلم های خوراکی به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی

تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر

تولید نانو پوشش های پلیمری رسانا

تولید نانو کامپوزیت های پلیمری

تولید کامپوزیت های اپوکسی تقویت شده با نانو الیاف

بدیهی است این شرکت از پروپوزال های مرتبط ارسالی، استقبال و پس از طی مراحل داوری و ارزشیابی، نسبت به عقد قرارداد

تحقیقاتی یا حمایت از پایان نامه های دانشجویی در چهارچوب دستورالعمل های مصوب شرکت اقدام خواهد نمود.

علاقمندان می‌توانند پروپوزال های خود را به آدرس ایمیل marketing@ppkr.ir ارسال نمایند.